Marisa Andreu

Acció tèxtil - Poema objecte - Collage - Dibuix