.jpg
MÚSICA D’ACCIÓ (?)
un programa pilot d’ARTefACTe.
25 de setembre – 4 d’octubre de 2020.
Sabadell – Barcelona – L’Hospitalet
MNAC, MACBA, La Virreina – Centre de la Imatge,
L’Estruch, Homesession, La Escocesa, Bombón Projects,
TPK, CC Sant Agustí.

A principis dels anys seixanta, el terme música d’acció determinava
un espai liminal, experiencial i transgressor des del qual artistes i
músics exploraven l’osmosi entre gest i so, uns terrenys fronterers i
per descobrir a cavall entre l’art d’acció i les noves músiques.
Des de la seva inscripció a moviments com Fluxus o com ZAJ i en

correspondència amb el gir performatiu del moment, aquests artis-
tes van reformular les fronteres acadèmiques i institucionals entre

disciplines i llenguatges, tot construint la darrera avantguarda del

segle vint, no des de la innovació visual, sinó des de la experimenta-
ció sonora.

No tan sols això, més enllà de l’art, la música d’acció proclamava la

necessitat d’una revolucio ja no només política o cultural sinó, direc-
tamente, ontològica. La música d’acció propossà un trastocament

de la nostre pròpia condició humana i de la seva relació amb el
món. Des del so, des de l’acció.

 

Que és la música d’acció? Quina importància va tenir aquest am-
bit d’exploració en el desenvolupament de l’art de performan-
ce? Perquè aquest terme és tan poc conegut, actualment? Hi

ha projectes performatics contemporanis que podrien ser defi-
nits des d’aquest concepte?

 

MUSICA DE ACCIÓ(?) es un programa d’activitats en xarxa,
col-laboraratiu i metropolità, que reflexiona, recupera, reivindica
i actualitza el concepte artístic de música d’acció.

 

A MÚSICA D’ACCIÓ(?) hi participen MNAC -
Museu Nacional d’Art de Catalunya, MACBA -
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, La

Virreina - Centre de la Imatge, L’Estruch, La Escocesa, Homeses-
sion, Bombon Projects, TPK Art i Pensament Contemporàni i Cen-
tre Cívic Convent de Sant Agustí. Amb la col·laboració de Materic.

org.

 

A MÚSICA D’ACCIÓ(?), La Virreina – Centre de la Imatge proposa

una reflexió al concepte música d’acció i una inmersió a la es-
cena artística catalana propera a aquest registre sonor, MACBA

ens convida a retrobar-nos amb la escena de la música d’acció
espanyola dels 90, L’Estruch testeja l’escena de la música d’acció
actual a Ibèria, MNAC gira entorn del concepte des d’una recerca

en col·laboració amb Homesession i La Escocesa, Bombon Pro-
jects, TPK i CC Sant Agustí ens presenten les performances de

diversos artistes de la nostre ciutat.


MÚSICA D’ACCIÓ(?) és un projecte pilot del laboratori de nova
institucionalitat cultural ARTefACTe.
ARTefACTeés una iniciativa de Club9i Trànsit Projectes. Amb la col·laboració d’Ajuntament de Barcelona.