top of page

RESIDÈNCIES DE CREACIÓ DE LLARGA ESTADA AL TPK

 

CONVOCATÒRIA 2022 (Estada: Febrer 2023 - Febrer 2025)

 

Des del TPK fem una convocatòria per a residències d’artistes. 

 

L'objectiu d'una residència al TPK és desenvolupar un projecte creatiu d'una durada determinada. S'entén per residència l'estada de creadors i creadores professionals i/o emergents al TPK perquè produeixin i creïn un projecte de manera total o parcial, a la vegada que estableixen vincles amb la comunitat del TPK.

 

TPK té una trajectòria de més de quaranta anys durant la qual ha fet costat a artistes emergents i professionals de l'àmbit artístic en totes les fases del procés de producció de les arts visuals i els ha proporcionat mitjans per a poder participar i connectar-se amb els circuits professionals artístics. 

 

Et proposem endinsar-te en una recerca que busca abordar la complexitat de conviure creant zones de contacte, espais de creació i de comunicació. Podràs participar en activitats especifíques dissenyades per l’equip del TPK per potenciar l'intercanvi entre artistes residents on compartir projectes, intuïcions, processos creatius i experiències sota la premissa que cada individu constitueix una obra en si mateix i la vida es pot considerar una composició artística global.

 

Els artistes residents del TPK podran:

 

 • Dur a terme els seus projectes i alhora participar de les línies de recerca que porta el TPK.

 • Gaudir d'una àmplia gamma d'ofertes de formació que ofereix el TPK sota formats tan diversos com laboratoris d'art, trobades, debats, xerrades, intercanvis artístics, etc.

 • Participar de les trobades per a rebre tutories i assessoraments amb un expert o experta en relació amb el seu treball.

 • Tenir la possibilitat de participar de propostes dissenyades pel tpk per a la difusió de les arts visuals com exposicions, intercanvis nacionals i internacionals, i projectes que es fan per a dinamitzar el centre i visibilitzar l'activitat creativa.

 • Disposar d’acompanyament per part del personal del centre del TPK que faciliti el desenvolupament del seu treball per tal de potenciar els intercanvis a la comunitat i superar les dificultats que puguin sorgir durant el procés creatiu.

 • En cas que l’artista ho necessiti, podrà disposar de material tècnic bàsic, com ara equip de so, projectors, llums, etc., de manera puntual i a condició que estigui disponible.

 • Sota la coordinació de l'equip de TPK, i si l'agenda ho permet, els/les artistes residents poden disposar puntualment d'un total de 172 m² que es comparteixen amb l'agenda de projectes vinculats a la difusió de les arts visuals (Tepekale), més un espai obert (pati) de 154 m², polivalent per a fer proves tècniques i utilitzar l'espai per a la consecució del seu treball.

 

TIPOLOGIES DE RESIDÈNCIES

 

Residències de TIPUS A: 

 

 • És una modalitat de residències que acull a creadors i creadores professionals i/o emergents que vulguin experimentar i dur a terme un projecte creatiu i que per a realitzar-lo necessiten un taller d'ús exclusiu al TPK.

 • Són residències de llarga durada (fins a dos anys) a les quals s'opta per una convocatòria que es difon públicament. 

 • L’artista disposarà d’un espai de creació individual d’aproximadament 14 m². En aquesta convocatòria s’ofereixen 4 espais.

 • En aquestes residències els artistes poden accedir als seus espais des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit de cada dia, inclòs els caps de setmana i amb independència dels horaris d'obertura del centre.

 • L'artista ha de programar, dins dels seus dos anys de residència, una experiència de treball amb la resta de la comunitat del TPK amb l'objectiu de propiciar l'intercanvi i enriquir-lo amb una dimensió col·lectiva. També participarà en l'exposició anual SOLSTICI on TPK mostra l'evolució del projecte de recerca que porta el centre.

 • La residència de creació de TIPUS A té un cost de 75€/mes (IVA inclòs) en concepte de les despeses derivades del seu ús: Internet, manteniment de la infraestructura, neteja dels espais comuns i d’ús no exclusiu, accés a nevera, microones i cafetera... 

 • La residència dona accés al taller i als programes i serveis que ofereix el TPK.

 

Residències de TIPUS B: 

 

 • Aquesta modalitat acull a creadors i creadores emergents que vulguin experimentar i desenvolupar els seus projectes creatius i que per a fer-ho NO necessiten un taller d'ús exclusiu, però sí que necessiten poder fer ús dels serveis inclosos en les residències. 

 • En aquestes residències els artistes accedeixen en horaris d'obertura del centre: dilluns, dimecres i dijous de 17h a 21h i dimarts i divendres de 17h a 20h.

 • L'artista participarà en l'exposició anual SOLSTICI on TPK mostra l'evolució del projecte de recerca que porta el centre.

 • L'artista ha de programar, dins dels seus dos anys de residència, una experiència de treball amb la resta de la comunitat del TPK amb l'objectiu de propiciar l'intercanvi i enriquir-lo amb una dimensió col·lectiva. També participarà en l'exposició anual SOLSTICI on TPK mostra l'evolució del projecte de recerca que porta el centre.

 • La residència de creació de TIPUS B té un cost de 50€/mes (IVA inclòs) en concepte de les despeses derivades del seu ús: Internet, manteniment de la infraestructura, neteja dels espais comuns i d’ús no exclusiu, accés a nevera, microones i cafetera... 

 • La residència dona accés al taller i als programes i serveis que ofereix el TPK

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

El període de residència és de 2 anys, de febrer del 2023 fins al febrer del 2025, a partir del moment en què s’atorguin les residències.

 

Poden presentar-se a aquesta convocatòria tant artistes com col·lectius artístics que treballin dins de l’àmbit de les arts visuals. En el cas de col·lectius artístics, aquests han de portar a terme un treball o projecte que s’entengui i apreciï conjuntament. En cap moment un espai de residència pot compartir-se ni llogar-se a un altre artista diferent del seleccionat sense el vistiplau del TPK. 

 

La selecció com a artista beneficiari comporta el pagament d’una quota mensual en concepte d’utilització dels serveis que ofereix el TPK i, per tant, no s’entén com un lloguer. 

 

En aquest temps els artistes seleccionats s’han de comprometre a:

 • La realització del projecte pel qual han estat seleccionats.

 • Fer un retorn a la comunitat del TPK, programant dins dels seus dos anys de residència, una experiència de treball amb la resta de la comunitat del TPK amb l'objectiu de propiciar l'intercanvi i enriquir-lo amb una dimensió col·lectiva. 

 • Participar en els projectes de producció o d’intercanvi que el TPK impulsi i pels quals consideri oportú la seva col·laboració. 

 • Complir amb les normes generals i condicions d'ús de l’espai dintre del TPK. Aquestes condicions són relatives als horaris, tipus d’ús que es pot fer de l’espai, seguretat i materials que es poden fer servir. En cap cas el TPK es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar dels projectes creats a partir d’aquesta convocatòria. 

 • Durant el temps que duri la residència, l’artista es compromet a mencionar  i fer servir el logotip del TPK precedit de les paraules “Amb la col·laboració de” en la difusió del projecte pel qual ha estat seleccionat, tant als mitjans de difusió com a les exposicions on participi.

 • El TPK en podrà fer ús del seu nom com a artista resident del TPK en la documentació i difusió que consideri necessària.

 

Aquestes condicions es faran arribar i signar en el moment d’atorgament de la residència i s’haurà de tornar en el termini de 15 dies.


 

ALTRES CONSIDERACIONS

 

Els espais de TPK compleixen les normatives vigents d’accessibilitat: accessos sense graons, accés normatiu a totes les sales i els interruptors de llums, accés als banys per a persones amb mobilitat reduïda als dos pisos i ascensor a la planta superior accessible i amb cabuda per a una cadira de rodes.

TPK és una comunitat on entre totes les persones que formen part prenem cura de l’espai i ens respectem i ajudem. És un espai on els comportaments racistes, sexistes, homofòbics o violents no estan permesos.


 

DOCUMENTACIÓ

 

Els i les artistes que vulguin optar a una residència artística hauran de lliurar la següent documentació al mail del tpk, tpkonline@tpkonline.com, abans del 9 de gener de 2023 fins les 23:59h. En un terme màxim de 15 dies s’informarà als/les artistes seleccionats/es.

 

Documentació a presentar:

 • Dades personals (nom, cognom, telèfon, e-mail i direcció) i tipologia de residència a la qual vols aplicar.

 • Currículum artístic o biografia, així com els elements de la seva trajectòria que considerin interessants com aportació dins de la comunitat de TPK.

 • Projecte artístic que desenvoluparà durant el seu període de residència, en una redacció acurada i concreta, sigui en català o castellà, acompanyat d’imatges que poden ser d’altres treballs anteriors però que ajudin a il·lustrar la seva proposta i línia de treball en coherència amb el projecte que presenta.

 • Cada artista ha de presentar una proposta de treball a realitzar amb altres integrants de la resta d’àmbits i tallers del TPK o bé com a col·laboració amb el TPK. Aquest es pot acollir al format que decideixi (taller, workshop, col·loqui, presentació, dinamitzar una exposició col·lectiva, etc.) i s’integrarà, dintre del període dels dos anys, en algun moment del calendari i programació del TPK. 

 

L’equip que valorarà els projectes presentats està format per artistes i professionals que formen part de l’equip que gestiona el projecte TPK i valoraran les propostes a partir dels següents criteris:

 • La presentació dels documents i materials demanats.

 • L’adequació del projecte a les possibilitats d’ús dels espais i a les condicions esmentades a la convocatòria.

 • La claredat expositiva en la presentació del projecte i el seu interès i qualitat amb relació a la línia de treball que porta el TPK. 

 

Els/les artistes seleccionats i beneficiaris, pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria, es comprometen a acceptar el seu contingut. El seu incompliment, així com la reiterada manca d’ús del seu espai si ha estat finalment seleccionat com a beneficiari, s’entendrà com la renúncia a la residència artística a la qual va optar. 

 

Per més informació sobre la convocatòria ens pots trucar al 638119030 o enviar un e-mail a tpkonline@tpkonline.com.

bottom of page