top of page

Laboratoris de creació

Tot el projecte TPK pot ser entès com una eina activa que crea experiències d'aprenentatge, de difusió i diàleg amb les arts visuals.

 

Amb els laboratoris de creació el TPK busca proporcionar les eines tècniques i conceptuals per tal que qualsevol persona interessada sigui capaç de desenvolupar un llenguatge artístic propi i aprofundir en el discurs i la comprensió artístics.

 

Això s’aconsegueix amb una proposta formativa sensible a la realitat artística i social actual on tothom i té cabuda, amb experiència artística prèvia o sense. Ens adaptem a les necessitats i coneixements de les/els participants per fer l’experiència el més inclusiva possible!

 

Durant tot l'any, de dilluns a divendres, les/els artistes del TPK poden accedir als laboratoris. En els laboratoris conviuen artistes professionals, artistes emergents i persones que s'inicien al món de l'art.

Visualitats contemporànies
Creació i reflexió sobre què és el contemporani i la cultura visual per reforçar la capacitat crítica a l'hora d'analitzar els elements que componen la cultura visual i d'assentar les bases d'una ètica personal de la creació.

Printlab (5).png
Printlab (8).png
Printlab (4).png
Printlab (9).png

Printlab
Apren els processos bàsics del gravat i l’estampació mitjançant diverses tècniques, activitats d'investigació, intercanvi de coneixements i projectes expositius al voltant de la gràfica contemporània i la cultura visual. 

Fotolab
Laboratori dedicat a conèixer aspectes bàsics de les tècniques fotogràfiques tant digitals com analògiques, per desenvoulpar projectes artístics personals al voltant de la fotografia. 

Tepekutxos
Formació i reflexió sobre l'art amb nenes i nens. Un aprenentatge vital a través de l'art per canalitzar les seves emocions, obrir-se a noves idees, incrementar la seva sensibilitat i potenciar la capacitat crítica amb allò que ens envolta.

bottom of page