top of page

 

 

 

10 FOTOLLIBRE.jpg

Fotollibre

 

Calendari: 14/09/2020 fins al 14/05/2021

Durada 8 mesos (aproximadament)

 

Dissenyat i dirigit per Patricia Chomón

 

Breu descripció: 

 

El fotollibre ha experimentat a les darreres dècades una expansió i desenvolupament sense precedents. El llibre clàssic de fotografia, plantejat com si fos un contenidor d'imatges, disposades amb més o menys gust i criteri, ha donat pas a quelcom que avui anomenem fotollibre. Aquest l'entenem com a una obra en si mateixa, i no com un recull d'obres. En un fotollibre, tant les imatges com la resta d'elements utilitzats per a la seva construcció, format, tipografia, color, materials, seqüència d'imatges, etc., estan al servei d'allò que l'autor vol contar, tot potenciant i articulant el seu sentit i la seva capacitat expressiva, i plantejant una estructura que possibiliti la seva lectura.

 

Patricia Chomón realitza un recorregut obert d'artistes contemporanis que conceben el fotollibre com a obra total: fotografia, edició gràfica i disseny i porta endavant un projecte de treball amb artistes en el qual inclou les directrius, seguiment i tutories per a la creació d'un fotollibre.


 

Activitats: 

 

1 -  Visionat i anàlisi de fotollibres rellevants. Col·loquis entorn del llibre proposat.

2 - Anàlisi detallada dels elements discursius, gràfics, materials, etc. del fotollibre, i activitats pràctiques relacionades amb les propostes individuals de cada participant.

3- Assistència a presentacions de fotolibros i altres esdeveniments com la fira "Ars Libris".

4 - Tutories, assessorament i acompanyament en la creació dels projectes personals dels participants.

5- Disseny i muntatge de la proposta expositiva:

- Disseny i realització d'una maqueta del fotolibro de cada participant.

- Investigar les diferents opcions disponibles en el mercat per a triar on i com imprimir el llibre.

bottom of page