top of page
INSTA_PANORAMIC_1.png

TPK participa al Panoramic 2022 

Paisatge Urbà: tres experiències

Ponència d'Agustí Fructuoso

21 de novembre

18H

Descobreix tres experiències diferents:

 

1. "UN TRANVIA LLAMADO DESEO", Kassel 1987.

Experiència d'art urbà inserida dins una mostra d'art contemporani.

Encàrrec de la K-18 de Kassel. Treball realitzat pel col·lectiu TPK.

2. "EL JUEGO DE LA OCA" 1989.

Experiència d'art urbà dins d'un medi rural. Instal·lació artística itinerant per set pobles d'Aragó.

Encàrrec del Govern d'Aragó.

Treball fet pel col·lectiu TPK.

3. "La Balsa de la Medusa" 2021.

Experiència d'art urbà en un espai públic.

Treball fet per Agustí Fructuoso.

bottom of page