top of page

Fricció 248

Jornades de cinema derivat

 

En la sessió Zero (15/12/23) realitzarem una presentació pública del projecte Fricció 248, Cicle de cinema derivat.

 

En aquesta oportunitat volem convidar a les veïnxs, habitants del TPK i a qui vulgui acostar-se a la presentació en la qual explicarem com participar en el projecte.

 

Inaugurem el cicle amb una projecció-concert //Cinema-tren-Nexus// un found footage inspirat en el projecte de cinema tren d'Alexander Medvedkine acompanyat amb música en viu a càrrec de Nathan Nexus.

Quan?

Divendres 15 de desembre a les 19h

Projecte Fricció 248
Als voltants de la Tecla Sala de l'Hospitalet, lxs habitants i residents quedem travessats per la vibració dels trens que circumden l'espai. Resulta que la fricció causada pel contacte tren-via també pot convertir-se en una font d'energia (renovable). Però si aquesta energia aconsegueix els 248°F, combustiona el cel·luloide.

 

En un format de mini-cicle, de tres sessions, Fricció 248 convida a lxs veïnxs i espectadorxs a assistir a una projecció principal a la fresca en el passadís entre Tecla Sala/TPK i a emprendre una ruta pels voltants visitant llocs que formen part de l'ecosistema cultural del barri (bars, jardins, racons curiosos, perruqueries, centres culturals i cases de veïnxs) per a descobrir les propostes de cinema derivat.

 

Els trens i el cinema tenen una història en comú des que Alexandr Medvedkin va inventar el cinema-tren en els anys 30. En Fahrenheit 451 de François Truffaut els bombers que cremen llibres es mouen en busos per la ciutat, però els habitants lliures viuen on acaben les vies del tren.Des d'aquesta xarxa viària d'associacions, emprenem una deriva cinematogràfica, en la qual cada film entra en un diàleg de friccions amb els llocs on estan projectats.

 

NEEE col·lectiu

NEEE col·lectiu, Noves Espècies En Extinció és un col·lectiu resident del TPK que treballa a partir de Febrer del 2023. Està format per les artistes residents del TPK: Irina Warner, Lucila Prestach, Diego g, Federico Sancho i Adrià Mulet

Més informació:

http://friccio248.org/

@friccio248

Projecte EMERGENCY

EMERGENCY és un projecte que destina recursos econòmics per a donar suport als projectes d'artistes residents, assignant una dotació del pressupost del TPK per a l'autogestió de projectes artístics que es puguin generar de manera conjunta o individual en la comunitat d'artistes residents.

 

Què és EMERGENGY?

  • És un exercici artístic de cooperació i deliberació conjunta on no regeix una lògica de majories sinó de consensos aconseguits a través del desenvolupament de la capacitat de comunicació, escolta i acord.

  • És un posicionament polític, un activisme dins de l'art que busca experimentar dins d'un projecte artístic models de societat possibles.

  • És un espai de reflexió per a pensar qüestions en relació a la professionalització de l'art.

 

Objectius del projecte:

  • Destinar anualment un percentatge dels recursos del centre per a l'autogestió per part dels artistes d'un pressupost que els permeti portar endavant les línies d'acció que es proposin com a grup de treball.

  • Que els artistes puguin desenvolupar projectes amb els quals aconsegueixin visibilitat i un gran impacte en la societat.

  • Donar independència creativa als artistes emergents i possibilitar el seu creixement com a dinamitzadors culturals aconseguint que ells mateixos siguin els que busquin la seva manera de professionalitzar el seu treball.

  • Donar visibilitat al talent local i potenciar el treball dels artistes emergents dins del districte cultural de L'Hospitalet amb una projecció d'internacionalització dels seus treballs.

  • Generar comunitat i propiciar sinergies.

  • Establir economies d'organització dins de la institució fent-la més col·laborativa i participativa.

  • Procurar espais d'independència creativa, aïllada dels projectes a llarg termini que pugui tenir el centre.

bottom of page