top of page

Taller de Llenguatge Inclusiu

Eines per Redactar Projectes

El llenguatge inclusiu és una forma de comunicació que busca reconèixer i integrar a persones de col·lectius vulnerats o en risc d'exclusió fent servir termes i expressions que reconeixen i respecten aquesta diversitat i evitin la perpetuació de prejudicis. Promovent una eina i mètode de llenguatge lliure de discriminació per qüestions de gènere, edat, religió, diversitat funcional i prejudicis ètnics entre d'altres.

 

La intenció d'aquesta guia és la d'empatitzar i reconèixer la identitat de col·lectius en risc d'exclusió o ja vulnerables mitjançant el llenguatge. erradicant formes comunicatives discriminatòries, facilitant-los així el desenvolupament dins d'altres àmbits, creant espais segurs i d'expressió lliure.

 

El llenguatge inclusiu es fa servir sobre tot en situacions i àmbits formals com la gestió administrativa i legislativa i en l'àmbit sociocultural pel compromís social que representa i és recomanable fer-lo extensiu a la quotidianitat.

 

Aquest taller està dinamitzat per Adrià Morera Romaní i Karen Natalia Cuello Florián.

Horari

7 de Maig de 2024 a les 18.30h

bottom of page