top of page

PROJECTES FORMATIUS

 

​El programa de formació artística és l'eix vertebrador del TPK i l'eina que ens permet tenir una forta presència i arrelament al territori. 

 

Amb el projecte de formació el TPK busca proveir a qualsevol persona interessada amb les eines tècniques i conceptuals per tal que sigui capaç de desenvolupar un llenguatge artístic propi.

 

També es procura crear un marc de discussió en el qual aquest llenguatge artístic pugui convertir-se en una eina eficient per a l’aprofundiment en el discurs i la comprensió artístiques.

 

Això s’aconsegueix mantenint una sèrie de programes estables però sensibles a la realitat artística i social actuals.

A TPK hi té cabuda tothom, amb experiència artística prèvia o sense.

cv 

 

Dibuix i pintura

Espai dedicat a adquirir coneixements técnics i conceptuals per a desenvolupar i aprofundir en un llenguatge artístic propi i personal.

TePeKutxos 

Espai d'art per a nens i nenes

Projectes educatius al voltant de l'art contemporani que inclouen tècniques de pintura, dibuix, gravat, fang, paper maixé, fotografia, vídeo, instal·lacions artístiques.

Gravat                         

Adreçat a conèixer tant els processos bàsics del gravat i l'estampació mitjançant diverses tècniques com al desenvolupament de projectes artístics.

Fotografia

Espai dedicat a conèixer aspectes bàsics de les tècniques fotogràfiques tant digitals com analògiques, i a desenvolupar projectes artístics personals al voltant de la fotografia. S'aprofundeix en aspectes conceptuals, contextuals, històrics de la fotografia que poden ajudar a enriquir els projectes.

Projectes personals de creació

Espai on que proposa un programa per a persones que volen aprofundir en el seu projecte personal i a la vegada ofereix tutories i assessorament per a artistes i professionals de l'art.

Estiu 2019

Gravat - Fotografia - Pintura - Nens

Please reload

bottom of page