TEPEKALE (espai de difusió, experimentació i debat teòric )​​​

La TePeKaLe és l’espai de difusió, experimentació i debat teòric del TPK, que serveix com a base per a desenvolupar el projecte de creació , difusió ¡ exhibició, amb la intensió de crear un espai de debat i confrontació del pensament contemporani des d'una perspectiva artística.

 

Està format pels espais Tepekale, de difusió artística, TepekaleSound, workshop de so contemporani i els espais de debat i reflexió com són els Temes de l‘Artista i Gep 21.A banda dels criteris generals ja mencionats anteriorment, el funcionament de la TePeKaLe es regeix pels objectius de desenvolupar una política artística d’intercanvis amb altres projectes de caràcter nacional i la consolidació d’un mapa europeu de creació independent.

 

Amb tal de complir aquests objectius el TPK és part de Xarxaprod -Xarxa Catalana d’Espais de Producció- que reuneix a 25 espais de tot Catalunya, i també és membre fundador de KanibalHópox -Réseau Européen d’Espaces de Création- que reuneix a espais de Barcelona (La Xina), Porto (ldeias Emerges), Nimes (4 Barbier vitrine d’art contemporaine), Kóln (5 Orte) i Kaunas (Meno Parkas), amb els quals té establerts acords de col.laboració en projectes comuns i intercanvis d’artistes.